תנאי שימוש באתר היידה דיגיטל:

גולשים ולקוחות יקרים,
המידע המובא לפניכם הנו הכרח משפטי המנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הכתוב מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קראו את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

א. כללי

 1. אנו מודים לך (להלן – "הגולש") על בחירתך להיכנס לאתר היידה דיגיטל
 2. במסגרת תנאי שימוש אלו, "הגולש" – לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.
 3. הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – הגולש . אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או נרשם כחבר בו. על-ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.
 4. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, האתר יפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום לאתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 5. אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תשתמש ו/או תירשם לשירות האתר.
 6. הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות הגולש או גישתו לשירות, במקרה של הפרת תנאי השימוש בתקנון זה או הפרת כל דין ע"י הגולש.
 7. האתר שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
 8. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.
 9. בתקנון זה "האתר" כולל את מנהליה, עובדיה, בעלי מניות וכל מי מטעמה.

ב. תיאור השירות של האתר

 1. אתר היידה הוא למעשה כרטיס ביקור של חברת היידה דיגיטל בע"מ, חברה לקידום אתרים ושיווק דיגיטלי.
  האתר מספק שירותי קידום אתרים ושיווק דיגיטלי. האתר מכיל מידע על חברת היידה דיגיטל , על העובדים במסגרתה, מכילה מודעות וקישורים לאתרים עמם עובדת החברה.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע ממגוון השירותים המוצעים בו מעת לעת לפי שיקוליו הבלעדיים.

ג. התנהגות הגולש באתר: הצהרות והתחייבויות

גולש המפרסם תגובה ו/או נרשם באתר, מסכים בזאת לקבל עדכונים ו/או מידע רלבנטי בדואר אלקטרוני הנשלח אליו ע"י האתר.

הגולש מצהיר בזאת כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר.

הגולש אינו רשאי:

 1. לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות באתר ו/או להעביר כל מכתבי שרשרת, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן לגולשים אחרים בשירות ו/או להעביר חומר המכיל "וירוסים" וכל חומר מזיק לאתר ולגולשים בו.
 2. לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה מהאתר ו/או להטריד גולשי האתר האחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל אמצעי התקשרות אחר שפורסם באתר.
 3. לכלול בפרטים האישיים שמסר שם, מספר טלפון ו/או כתובת ו/או כתובת אלקטרונית שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח.
 4. להעלות לאתר ו/או להעביר באמצעות האתר כל תוכן המהווה לשון הרע, מידע בלתי חוקי או מאיים או גזעני, חומר תועבה, התייחסות מינית, הצעות מיניות פוגעות בלשון ישירה, או להציג תמונות עירום או המכילות פרטים אישיים וכל חומר אחר מזיק מכל סוג שהוא ו/או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית, פלילית ו/או נזיקית.
 5. להעביר, להפיץ ו/או לשכפל מידע אשר מפר חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צד שלישי כלשהו.
 6. להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, למערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
 7. הגולש יהיה אחראי לשפות את האתר ומי מטעמו לרבות צדדים שלישיים כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף או הקשורים לשימוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש.
 8. הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.

ד. אחריות והגבלת אחריות

 1. מובהר כי כל האינפורמציה המוצגת באתר, רוכזה ע"י האתר בלבד והתקבלה מעובדים בחברה. האתר אינו ממליץ בשום צורה ואופן על התקשרות הגולש עם מי מבעלי המקצוע המפרסמים בו ואינו ממליץ על התקשרות עם צדדים שלישיים כלשהם.
 2. בשום מקרה לא יהיה האתר ו/או כל נציג מטעמו אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות האתר. כל הסתמכות של הגולש על התכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישורים המפנים גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש. המידע המופיע באתר הנו מידע שמיועד לקדם את האתר באמצעות מאמרים ומילות מפתח וכל שימוש במידע זה על ידי הגולש , הנה באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש
 3. האתר אינו מבצע ניפוי של מציעי השירות ו/או מקבלי השירות הנרשמים לאתר בכל דרך וצורה כלשהי ועל כן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות אשר הוצג באתר.
 4. האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא יישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין.

ה. קניין רוחני

 1. האתר הנו הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניו באמצעות האתר ו/או מפרסמים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, לצלם , להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ מידע הכלול באתר, או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני לרבות צילום או הקלטה ללא אישור בכתב מהאתר.

ו. שונות

 1. האתר יכול לסיים את ההתקשרות עם הגולש אם לדעתו הגולש עשה או עושה שימוש האסור עפ"י תנאי התקנון לעיל לרבות הסרת מודעות פרסום או אם הוא מוצא לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 2. השירותים המוצגים באתר מוצעים לך כמו שהם והאתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע, יהיה זמין בכל עת, יהיה מובטח וללא טעויות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.

 

———————————————————————————————————————-

מדיניות הפרטיות של   Hayde.co.il

 

ברוכים הבאים לאתר היידה (להלן: "האתר" או "אנו"). האתר בבעלות ובניהול של חברת היידה דיגיטל בע"מ. בקריאת מדיניות הפרטיות זו, נא לשים לב שאנו מתייחסים לכל המידע המוגדר להלן כ"מידע אישי". הגנת הפרטיות שלכם חשובה לנו, ואנו מבטיחים להתמודד באחריות עם מידע זה.

 

אנו מחויבים לשמור על פרטיות המידע האישי של המשתמשים שלנו ולצמצם את השימוש בו למטרות חיוניות בלבד. מדיניות פרטיות זו נועדה להבהיר כיצד אנו אוספים, משתמשים ומגנים על המידע האישי שלך. המדיניות מבוססת על עקרונות פרטיות מקובלים ומתייחסת לחוקים הרלוונטיים התקפים בישראל.

איסוף מידע

במהלך השימוש שלך ב- Hayde.co.il,  האתר אוסף מידע אישי עליך באמצעות שימוש בטכנולוגיות שונות, כגון קובצי עוגיות (cookies), תיקיות קבצים (log files), פיקסלים (pixels) וכד'    אנו עשויים לאסוף מידע שנוצר באופן אוטומטי על ידי הדפדפן שלך, כגון כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן, שפת הממשק, תאריך ושעה של הבקשה וכן מידע על השימוש שלך באתר, כגון הזמן המושקע בכל עמוד והקישורים שעליהם לוחצים.   בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע שתמסור מרצון, כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכדומה, בעת מילוי טפסים, כניסה לאתר או ביצוע פעולות אחרות באתר.

 

שימוש במידע

אנו משתמשים במידע האישי שאתה מספק למטרות הבאות:

 • שירות לקוחות
 • שיפור והתאמה אישית של חוויית השימוש באתר
 • קביעת העדפות וזיהוי התחומים שמעניינים אותך
 • ניתוח נתונים ודפוסי שימוש להבנת מגמות והעדפות הגולשים באתר
 • תכנון ושיפור של קמפיינים שיווקיים ומבצעים מיוחדים
 • תמיכה במערכות עבודה פנימיות של החברה
 • שליחת עדכונים, חדשות וחומרי קידום מכירות הקשורים למוצרים ולשירותים שלנו, אם הסכמת לקבל הודעות כאלה. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.

 

גילוי מידע

איננו מוכרים, משכירים או סוחרים במידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם צדדים שלישיים מהימנים המספקים שירותים מטעמנו, כגון אירוח אתרים, משלוח דוא"ל או ניתוח, בתנאי שצדדים שלישיים אלה יסכימו לשמור על סודיות המידע שלך ולהשתמש בו רק למטרות שאנו חושפים את זה להם.

 

אבטחת מידע

אנו נוקטים באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית, שינוי, חשיפה או השמדה. אמצעים אלה כוללים שימוש בשרתים מאובטחים והערכות אבטחה רגילות.

 

עוגיות

אנו עשויים להשתמש בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לאסוף מידע על התנהגות והעדפות הגלישה שלך. אתה יכול לנהל את העדפות העוגיות שלך דרך הגדרות הדפדפן שלך.

על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מסכים לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע האישי שלך כמתואר במדיניות פרטיות זו

 

שינויים במדיניות הפרטיות הזו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת כדי לשקף שינויים בשיטות שלנו או בחוקים החלים. אנו ממליצים לך לעיין מעת לעת בדף זה לקבלת המידע העדכני ביותר על נוהלי הפרטיות שלנו.

 

מדיניות ביטול והחזר כספי:

 

בעת ביצוע ההזמנה של שירות מהאתר, הלקוח מצהיר כי התקשרות זו הינה למטרות מסחריות ולא צרכניות. אולם ככל שייקבע ע"י רשות מוסמכת כי על ההתקשרות חל חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), יחולו הוראות סעיפים 14ג' ו-14ג1 לחוק הגנת הצרכן כדלקמן:

כמפורט בהוראות החוק, בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה במקרים מסוימים תוך שמירה על תנאי הביטול. ייתכן כי עסקאות מסוימות אינן זכאיות לביטול, כולל עסקאות הקשורות לטובין פסידים, שירותי הארחה, נסיעה ובילוי, מידע כפי שמוגדר בחוק המחשבים, טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וטובין הניתנים להקלטה או לשכפול.

יובהר כי החברה מתחילה פעילות מיד לאחר אישור הרכישה ואין באפשרותה לבטל את הפעילויות אלו. לצורך אספקת השירותים החברה רוכשת שירותים ייעודיים מצדדים שלישיים במהלך עבודתה, ולכן העסקה אינה ניתנת לביטול במקרים אלו. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

יש לציין כי זכות הביטול המפורטת לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן. במידה ויתברר שהלקוח הוא לא צרכן על פי החוק, ייקבעו זכויותיו בהתאם.

 

שיפוי: הלקוח מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו או את הדין, או עקב עשיית מעשה או מחדל ע"י המשתמש ואשר ישויך לחברה או מי מטעמה.

 

מקום השיפוט: כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

 

הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים: כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בחברה בכתובת:

 

 

 

 

 

 

צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות פרטיות זו או נוהלי הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר.

פרטי האתר:

 • חברת היידה דיגיטל בע"מ
 • ח.פ 515947752
 • פרטי התקשרות:
 • דוא"ל: [email protected]
 • טלפון: 077-2231900

השירות רלוונטי בעברית לקהל יעד בישראל.